Start Page Конспекти урок в зд бн д ти


Конспекти урок в зд бн д ти


Усі слова пишуть із корневою літерою о в рядку: А к.. Варіант 2 В В Б Г А Б А Б,Д А,Г А,Е В,Е Б,В Б,Е А 2,4,7; Б 3,6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних: А Чернігова, річний, доріжці, більшості; Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі; В роковини, газопровід, опік, подорожувати; Г пішохід, будівля, обпекти, ніжностю. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером… Б. Виконання тестових завдань закритої форми І варіант Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Префікс при- має значення наближення, приєднання або неповноти дії: присадибний, прив'язати, пригнути, пригальмувати. Позначте два рядки, у яких є слова, де подвоєння приголосних відбувається через збіг приголосних. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних? Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Позначте два рядки, у яких в усіх іншомовних словах подвоєння приголосних не відбувається. А люксембурзький, ясський, ткацький, Вінниччина, волзький; Б тбіліський, луцький, вищий, солдатський; В бахмацький, баскський, сиріцький, Вінничина; Г ризький, перекладацький, виробництво, проїжджати; Д варязький, чуваський, тюркський, проводжати; Е татарський, нью-йоркський, козацтво, убозтво. Змінюючи форму слова, відділити закінчення від основи. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о. У прикметниках, утворених від іменників чи дієслів за допомогою суфікса -н-, та похідних від них. Окремим різновидом складання є злиття словосполучення в одне слово без будь-яких інших змін : вічно зелений присл. А бароко, білль, долар, піца; Б вілла, ванна, бравісимо, тераса; В голандський, тона, маса, Таллін; Г будизм, групето, колектив, імміграція; Д комісія, Калькутта, клас, тераса; Е яффський, асоціація, ілюзія, нетто. Особливості творення похідних слів вивчає розділ науки про мову словотвір. Мотивація навчальної діяльності Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої форми. ОРФОГРАФІЯ Є слова, походження яких встановити не можна, оскільки виникли вони дуже давно. Встановити структурну та значеннєву різницю між обома словами. Зробити висновок про спосіб творення аналізованого слова. Префікс пре-, що вказує на вищу міру ознаки і значенням наближається до слова дуже, пишеться з буквою е: пречудовий, презлючий, премудрий. Змінюються його значення, синтаксична роль, зв'язки з іншими словами. Вичленувати корінь або корені.


Подружилася лисиця з вовком.


ОРФОГРАФІЯ Є слова, походження яких встановити не можна, оскільки виникли вони дуже давно. Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Проведення інструктажу щодо їх виконання. А а л, лл егорія, Апо л, лл он, гри п, пп ; Б інтерме ц, цц о, іди л, лл ія, інте л, лл ект; В ша с, сс і, ко м, мм уна, лібре т, тт о, ан н, нн отація; Г Та л, лл і н, нн , му л, лл а, Йога н, нн ; Д Маро к, кк о, Кальку т, тт а, Ні ц, цц а; Е бру т, тт о, Ка н, нн и, мадо н, нн а. Добираючи спільнокореневі слова, визначити префікси, суфікси, сполучні голосні звуки. Подобный материал: , 41. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних. Але перед к, п, т, ф, х у цьому префіксі пишеться с: сказати, спитати, стиха, сфотографувати, схопити. Встановити структурну та значеннєву різницю між обома словами. Тільки перше слово пишуть із великої літери у всіх рядках, окрім: А к римський п івострів, с офійський с обор, д ень н езалежності; Б н нобелівська п ремія, є вропейська п лоща, г олосіївський парк; В ф ранківські с онети, з аслужений а ртист, д амоклів м еч; Г ч ернеча г ора, м арійчин в інок, о лімпійські і гри. Завдання 14 складається з восьми речень.

You may look:
-> объяснительная записка за утерю бланка
До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.
-> сочинение на тему о ч м думает рыба подальдом
Позначте два рядки, у яких є слова, де подвоєння приголосних відбувається через збіг приголосних.
-> видео урок меню в контакте
Добираючи спільнокореневі слова, визначити префікси, суфікси, сполучні голосні звуки.
-> сочинение конец зимы.полдень.к.ф.юона
Ознайомлення десятикласників з темою, метою і завданнями уроку ІІІ.
-> планы-конспекты уроков в 4 классе по немецкому языку
Наприклад: вода, рука, чорний, шість, ходити.
->SitemapКонспекти урок в зд бн д ти:

Rating: 98 / 100

Overall: 91 Rates